HOSPODÁRSKA KOREŠPONDENCIA - centrum celoživotného vzdelávania

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

HOSPODÁRSKA KOREŠPONDENCIA

KURZY

HOSPODÁRSKA KOREŠPONDENCIA


Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť ako správne pripravovať písomnosti v obchodnom styku. Absolvent bude schopný viesť korešpondenciu v styku s úradmi a inými právnickými či fyzickými osobami.
Kurz si je možné objednať aj ako zvýhodnený balík STROJOPIS A HOSPODÁRSKA KOREŠPONDENCIA

OBSAH KURZU:
1) Pravidlá písania a úpravy písomností podľa normy (STN 01 6910) - interpunkčné znamienka, skratky, značky, písanie číslic, čísel a čísloviek, okraje, riadkovanie, písmo, číslovanie, členenie textu, písanie adries a odvolávacie údaje, vec, oslovenie a text listu, pozdrav, pečiatka, podpis, prílohy, úprava listov do zahraničia, najčastejšie chyby v gramatike, ktoré Slováci robia...
2)  obchodná korešpondencia -  dopyt, ponuka, objednávka, kúpna zmluva, dodacie listy, faktúra a jej úhrada, urgencia, upomienka a reklamácia

HARMONOGRAM: 4 stretnutia, každé po 2 hodiny, spolu 8 hodín
. Termín bude určený po naplnení kurzu.

MINIMÁLNY POČET ÚČASTNÍKOV NA OTVORENIE KURZU: 3
MAXIMÁLNY POČET ÚČASTNÍKOV: 5

CENA: 90 EUR, pri zakúpení kurzu spoločne s kurzom STROJOPIS, je cena 80 EUR.

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ NA TENTO KURZ – VYPLNIŤ PRIHLÁŠKUHOSPODÁRSKA KOREŠPONDENCIA + STROJOPIS (PÍSANIE NA PC HMATOVOU METÓDOU)

CENA SPOLU: 200 EUR, oproti kúpe každého kurzu zvlášť
ušetríte 30 EUR.

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ NA TENTO KURZ –  VYPLNIŤ PRIHLÁŠKU

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky